PSİKOLOG DR. KORAY AKKUŞ

 
    2013 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan hemen sonra Sağlık Bakanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Burada görev yaptığı yaklaşık 3.5 yıllık süreçte çeşitli konularda (Öfke ve başa çıkma, sınav kaygısı, çocuk istismarı, iletişim, ruh sağlığı ve intihar, obezite ve psikoloji), sağlık çalışanlarına, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının personeline, halka ve öğrencilere çok sayıda eğitim vermiş ve danışmanlık yapmıştır. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğimine başlamış ve 2017 yılında “Obezitenin yetişkin bağlanma stilleri, duygudurum belirtileri ve üstbilişsel süreçler açısından incelenmesi” başlıklı teziyle mezun olmuştur. Ardından Ege Üniversitesi Psikoloji bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmış ve yine aynı üniversitede klinik psikoloji alanında doktora eğitimine başlamıştır. 2022 yılında “Sosyal kaygı bozukluğunun bilişsel davranışçı modellerinin bir konuşma görevi aracılığıyla incelenmesi” isimli teziyle klinik psikoloji doktoru olmaya hak kazanmıştır.
 

    Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşanan çok sayıda bireyle psikoterapi uygulamaları gerçekleştirmiş, birçok bilimsel araştırmanın yürütülmesinde görev almış ve çok sayıda bilimsel makale ve iki kitap yayınlamıştır. Ayrıca travma konusunda çok sayıda eğitime katılmış ve 2020 yılında gerçekleşen İzmir depreminin ve 2023 yılındaki Kahramanmaraş depreminin ardından sahada görev yapmış ve depremden etkilenenlerle online psikososyal destek çalışmalarında gönüllü olarak çalışmıştır. Ek olarak; COVİD sonrasında, Türk Psikologlar Derneği tarafından organize edilen ve sağlık çalışanları ile öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen yanyanayız projesinde görev almış ve çok sayıda danışanla online görüşmeler gerçekleştirmiştir.

 

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

 

Depresyon

Sosyal kaygı bozukluğu

Yaygın kaygı bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluk

Travma sonrası stres bozukluğu

Panik bozukluk

Yeme bozuklukları

Uyum problemleri

Uyku bozuklukları

Yas sorunları

İlişki sorunları

Öfke kontrolü

Scroll to Top