KİTAPLAR

 

 

  

  

  SOSYAL FOBİNİN ÜSTESİNDEN GELMEK;

  DANIŞANLAR İÇİN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI 

  EL KİTABI

 

  Nobel Akademik Yayıncılık

 

 Sosyal fobi veya diğer adıyla sosyal kaygı bozukluğu, en yaygın görülen ruhsal sorunlardan birisidir. Genellikle ergenlik öncesinde başlamakta ve tedavi edilmediğinde, uzun yıllar boyunca bireyin hayatını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bu kitap, sosyal fobi konusunda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayı ve geliştirilen kuramları temel alarak sosyal kaygı sorunu yaşayan bireylerin kendi başlarına veya bir terapist eşliğinde uygulayabilecekleri bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Kitabın ilk bölümünde, sosyal fobinin kökenleri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilirken ikinci bölümünde, sosyal kaygının üstesinden gelmede kullanılabilecek çeşitli teknikler ve uygulamalar sunulmuştur. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak yazılan kitabın, hem sosyal kaygı sorunundan mustarip olan bireyler için hem de ruh sağlığı çalışanları ve öğrencileri için yararlı bir kaynak olacağını umut ediyoruz.

 

 

 

 

 

   YEME DAVRANIŞININ PSİKOLOJİSİ:

   KİLO VERMEK İÇİN BİR REHBER

 

   Nobel Akademik Yayıncılık

 

Son yıllarda kilo sorunu yaşayan ve fazla kilolarından kurtulmak için çabalayan insan sayısı giderek artmaktadır. Kilo verme çabaları sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanmakta veya çeşitli tedavi yöntemleri sayesinde önemli ölçüde kilo verilebilmesine rağmen yeniden kilo alımı yaygın bir sorun olmaya devam etmektedir. Bunun bir sonucu olarak son yıllarda psikoloji alanında yeme davranışları ve kilo sorunuyla ilgili çalışmalarda önemli bir artış olmuş ve ruh sağlığı uzmanları da tedavi sürecinde aktif bir şekilde rol almaya başlamıştır. Bu kitap da kilo sorununu psikoloji bilimi açısından ele almakta, kilolu olmaya neden olan ve kilo verme sürecini olumsuz etkileyen düşünce, duygu ve davranışlar hakkında bilgi vermekte ve kilo vermeye yardımcı olacak birçok farklı stratejiyi açıklamaktadır. Böylelikle kilo sorunu yaşayan insanların sağlıksız düşünce ve davranışlarını değiştirerek, duygularını daha iyi yöneterek kilo vermelerini kolaylaştırmayı ve bunun kalıcı hâle gelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sade ve anlaşılır bir dille yazılan kitabın hem kilo sorunuyla mücadele eden insanlara hem de bu alanda çalışan uzmanlara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

Scroll to Top