BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

         MAKALELER

 • Akkuş, K ve Yılmaz, A. E. (2020). The role of metacognitions on the relationship between adult attachment and mood symptoms in individuals with obesity. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 1-13. https://doi.org/10.1007/s10880-020-09709-5
 • Akkuş, K. ve Peker, M. (2021). Exploring the relationship between interpersonal emotion regulation and social anxiety symptoms: The mediating role of negative mood regulation expectancies. Cognitive Therapy and Research, 1-15. https://doi.org/10.1007%2Fs10608-021-10262-0
 • Peker, M. ve Akkuş, K. (2023). Fear of positive evaluation differentially predicts social anxiety: A six-month longitudinal panel study. Current Psychology.  https://doi.org/10.1007/s12144-023-04597-y
 • Akkuş, K. (2023). Fear of positive evaluation and loneliness: mediating role of social anxiety and suppression. Psychological Reports. https://doi.org/10.1177/00332941231197154
 • Akkuş, K., Vardar, M., Tunçel, A. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2023). Examining the relationship between maladaptive perfectionism and social anxiety: the mediating role of self-compassion. Psychological Reports.
 • Akkuş, K. ve Durna, G. (2020). Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi ve uzun dönemli etkileri. Nesne Psikoloji Dergisi, 9(19), 176-189. DOI: 10.7816/nesne-09-19-13
 • Akkuş, K., Kütük, B. ve Samar, B. S. (2020) Öyküsel terapi: Felsefi ve kuramsal temelleri, terapi teknikleri ve etkinliği. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 10, 27-37. DOI: 10.13114/MJH.2020.515
 • Kütük, B., Samar, B. Ş. ve Akkuş, K. (2020). Çözüm odaklı terapi yaklaşımlarında aile terapilerine uzaktan bir bakış. Nesne Psikoloji Dergisi, 8(18), 560-572. DOI: 10.7816/nesne-08-18-13
 • Kılıç, G., Samar, B. Ş., Akkuş, K. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2022). Obezite ile yeme farkındalığı, problem çözme becerileri ve duygudurum belirtileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Psikoloji Çalışmaları Dergisi.
 • Akkuş, K. ve Tekinsav Sütcü, S. (2022). Olumlu ve Olumsuz Değerlendirilme korkusu ve duygu düzenleme güçlüklerinin sosyal
  kaygı belirtileri ile performans algısı üzerindeki rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Samar, B. Ş., Akkuş, K. ve Kütük, B. (2023). Effectiveness of cognitive behavioral family therapy: A systematic review. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
 • Soylu, C., Kütük, B., Aytemür, M. ve Akkuş, K. (2023). Çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi:
  Başa çıkma tarzlarının rolü. Türk Psikoloji Yazıları

         BİLDİRİLER

 • Akkuş, K. ve Yılmaz, A. E. (2016). Beden kitle indeksi ve üstbilişsel süreçler arasındaki ilişki. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi (poster bildiri)
 • Akkuş, K. ve Yılmaz A. E. (2017). Obezitesi olan bireylerde bağlanma stilleri ve duygudurum belirtileri arasındaki ilişkide üstbilişlerin rolü. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu (poster bildiri)
 • Akkuş, K. ve Peker, M. (2022). Olumlu değerlendirilme korkusu ve sosyal kaygı arasındaki boylamsal ilişkinin incelenmesi. 1. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi (sözel bildiri)
 • Akkuş, K. ve Peker, M. (2022). Olumlu değerlendirilme korkusu ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (sözel bildiri)
 • Kılıç, G., Samar, B. Ş., Akkuş, K., Tekinsav Sütcü, S. ve Seçkiner, S. (2022). Obezitenin tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisi etkili midir? Randomize kontrollü çalışmanın sonuçları. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (sözel bildiri)
 • Akkuş, K. Peker, M. ve Gökdağ, C. (2023). Sosyal kaygı ve depresyon ilişkisinde bastırma ve sosyal desteğin aracı rolü. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, İzmir (sözel bildiri)
 • Akkuş, K.ve Tunçel, A. (2023). Sosyal kaygı belirtilerini yordayan bilişsel faktörlerIşık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, İzmir (poster bildiri)
 • Tunçel, A. ve Akkuş, K. (2023). The mediator role of self-esteem in the relationship between fear of positive evaluation and social anxiety. 2. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İzmir. (sözel bildiri)

         TEZLER

 • Yüksek Lisans Tezi “Obezitenin yetiskin baglanma stilleri, duygudurum belirtileri ve üstbilissel faktörler açısından incelenmesi.” (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi “Sosyal Kaygı Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modelinin Bir Konuşma Performansı görevi ile incelenmesi.” (2022). Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji 
Scroll to Top